Prispôsobenie svetiel z USA / Spojeného kráľovstva verzii EÚ

Naša spoločnosť sa zaoberá aj prispôsobenie svietidiel normám platným v Európskej únii. Musíme si uvedomiť, že keď sa rozhodneme kúpiť auto vyrobené na inom ako európskom trhu, vznikne nám mnoho skrytých nákladov. Ide o úpravy, ktoré umožňujú vydanie licencie na vozidlo. Jedným z nich je prispôsobenie svietidiel v súlade s poľskými normami.

Prečo je potrebné upravovať automobilové svetlá z USA?

Svetlá používané na vozidlách z USA svietia symetricky, t. j. osvetľujú rovnomerne ľavú aj pravú stranu vozovky. V Poľsku a Európe by naopak mali svetlomety svietiť asymetricky - pravá strana vozovky je osvetlená viac. Zadné svetlomety neobsahujú hmlové svetlá a farba smerových svetiel sa líši od predných. Smerové svetlá v predných svetlách sú zároveň aj pozičnými svetlami, v Poľsku sú namontované samostatne.

Prečo je potrebné prispôsobiť lampy zo Spojeného kráľovstva?

Svetlá používané na vozidlách vyrobených v Spojenom kráľovstve sa tiež líšia od svetiel používaných v iných európskych krajinách. Po prvé, v Spojenom kráľovstve je povinná ľavostranná premávka. To znamená, že ľavá strana vozovky je osvetlená viac ako pravá strana, čo je opačný prípad ako v Poľsku. Svetlá sú preto upravené tak, aby svetelný lúč osvetľoval pravú stranu vozovky. Najčastejšie sa to dosahuje zmenou clony objektívu.
 
Naša spoločnosť ponúka profesionálna úprava svietidiel z USA a Spojeného kráľovstva. Po využití našich služieb zákazníci nemajú najmenší problém s absolvovaním technickej kontroly vozidla a s jeho pripustením do cestnej premávky.